Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Trang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nhân Mục

Sáng 12-11-2022, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự chung vui cùng nhân dân khu dân cư thôn Kai Con, xã Nhân Mục (Hàm Yên) nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có lãnh đạo huyện Hàm Yên.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Trang, cùng lãnh đạo huyện Hàm Yên

với nhân dân thôn Kai Con, xã Nhân Mục (Hàm Yên).

Thôn Kai Con là thôn đặc biệt khó khăn có 79 hộ, trên 330 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn mới từng bước được khởi sắc, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2022, thôn có 6 hộ thoát nghèo, giảm xuống còn 15 hộ; xóa nhà tạm được 2 hộ, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/người/năm. Năm 2022, 79/79 hộ đều đạt gia đình văn hóa. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã đóng góp được 73  triệu đồng làm 270 m đường bê tông.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Trang tặng quà chúc mừng thôn Kai Con, xã Nhân Mục (Hàm Yên).

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Kai Con, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Nhân Mục, nhất là chi bộ thôn Kai Con cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh kinh tế rừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Đồng chí mong muốn bà con luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau vượt qua những khó khăn, phát huy những bản sắc văn hóa của dân tộc, giữ gìn vệ sinh môi trường…, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nguồn: Báo Tuyên Quang Online

Tin cùng chuyên mục